Logo forma tatrica

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie APARTAMENTY TATRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000751517, REGON 381472442, NIP 6793175239.

Skontaktować się z nami możesz poprzez:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

APARTAMENTY TATRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
• Odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie lub udzielić Tobie żądanej informacji;
• Skontaktować się z Tobą o ile wyraźnie wyrazisz taką wolę;
• Przesłać Tobie informacje o promocjach, pakietach promocyjnych oraz konkursach pozwalających wygrać nagrody rzeczowe, pobyty w obiekcie lub uzyskać bonifikatę przy zakupie usług oferowanych przez obiekt.

Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do informowania Ciebie o naszym obiekcie, aktualnościach dotyczących obiektu jak i wydarzeń mających miejsce lokalnie czy też wiadomościach branżowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator Obiektu będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 1 roku. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 10 lat od momentu ich zebrania.

Odbiorcy danych

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych innym podmiotom oprócz przekazania danych osobowych swoich dostawców usług, dzięki którym wykonujemy niektóre procesy przetwarzania. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie stosownej umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany na początku niniejszej informacji.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: biuro@formatatrica.pl , korespondencyjnie na adres: ul. Ciągłówka 7b, 7c, 34-500 Zakopane lub telefonicznie pod numerem: +48 732 690 640

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą informacją.